Prioritzant la teva salut i benestar

Atenció Primerenca: Cuidant el Desenvolupament Integral dels Més Petits

Al nostre centre interdisciplinari, l’atenció primerenca ocupa un lloc fonamental en la nostra missió de promoure el benestar i el desenvolupament dels més petits. El nostre equip compta amb serveis especialitzats en psicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, integrant un enfocament holístic per abordar les necessitats úniques de cada infant.

Texto

Texto

Un entorn que convida a la creativitat

El nostre Espai: Un Entorn Dissenyat per al Desenvolupament

Comptem amb un espai ampli i acollidor que ha estat dissenyat acuradament per proporcionar un entorn segur i estimulant. Creiem que l’entorn físic exerceix un paper clau en el desenvolupament infantil, i per això hem creat un lloc on els nens se sentin còmodes, segurs i motivats per explorar.

Enfocament personalitzat:

Cada infant és únic

Reconeixem i apreciem la singularitat de cada infant
Els nostres professionals treballen des d'un enfocament personalitzat

Adaptar les estratègies i tècniques terapèutiques a les necessitats específiques de cada infant.

Creiem en cultivar un ambient de respecte i empatia, on cada nen se senti recolzat
Enfocament integral per al desenvolupament

Coordinació Interdisciplinària: Treballant Junts per a l'Èxit

Al camp de l’atenció primerenca, la coordinació entre els nostres professionals de psicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional és una prioritat. Treballem de prop i en harmonia per garantir que cada nen rebi latenció especialitzada que necessita. Aquesta col·laboració interdisciplinària ens permet abordar de manera integral les diverses àrees de desenvolupament.