Privadesa i Avís Legal

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, es posa en el seu coneixement que el titular del lloc web és:
  • Nom Comercial: Centre Sàpiens
  • Raó Social: Sapiens LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP
  • C.I.F: G-60274792
  • Domicili Social: Av. Isidre Martí, 08950, Barcelona.
  • Telèfon: 604937402
  • Correu Electrònic: info@centreipsi.com
1.- Introducció Aquest Avís Legal regula l’ús de la pàgina web www.centresapiens.com (d’ara endavant, la pàgina web), titularitat de Sapiens LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP amb CIF G-60274792 i domicili social al Carrer Av. Isidre Martí, 20, 08950, Barcelona. 2.- Acceptació La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i els termes d’ús inclosos en aquest Avís Legal. Es recomana als usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de forma periòdica, ja que les condicions d’ús de la mateixa, recollides a l’Avís esmentat, poden patir modificacions. Sapiens LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible a la pàgina web, indicant la data de la darrera actualització a la part superior del document. Si continua fent ús dels serveis prestats a la pàgina web, una vegada modificades les condicions d’ús de la mateixa, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades a la pàgina web. 3.- Navegació, accés i seguretat L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús que conté. Sapiens LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP, realitza els màxims esforços perquè la navegació es faci en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin ocasionar durant aquesta. El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als Usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat el lloc web. 4.- Obligacions de l’usuari 4.1 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de Sapiens LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP, i contrària al present Avís Legal. L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Sapiens LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP o de tercers, o que puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir-ne la normal utilització per part d’altres usuaris. 4.2 Prohibicions Queda prohibit l’ús d’aquest web amb finalitats il·legals o no autoritzades, en concret i sense caràcter taxatiu: 1) Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.). 2) Realitzar, usant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar. 3) Introduir virus informàtics, fitxers defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web. 5.- Propietat intel·lectual Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a Sapiens LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP o als seus llicenciants, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut de aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual. Tot el contingut del web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del Titular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició ( el “Contingut”) són propietat exclusiva del Titular o dels seus llicenciants, amb tots els drets reservats. Cap part del Contingut del web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Titular. No es podrà carregar o republicar Contingut del web a cap lloc dInternet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del web queda estrictament prohibit. El contingut d’aquesta pàgina no s’ha d’utilitzar per a difusió pública o amb finalitats comercials, i no s’ha de modificar sense el consentiment escrit previ del Titular. 6.- Marques registrades Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de Sapiens LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element daquesta pàgina web que sigui objecte de protecció dacord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al titular. Sapiens LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP posseeix els drets exclusius sobre la marca nacional nº2868412 “Centre Sàpiens” protegida a la classe 45 com a “serveis jurídics”. 7.- Responsabilitat L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la utilització indeguda o il·legítima de la pàgina web. LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar dinterferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús dels sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics. LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP, no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors en els continguts proporcionats per tercers que puguin aparèixer en aquesta pàgina web. De la mateixa manera, LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP, tampoc no es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que es puguin visualitzar mitjançant enllaços electrònics, directament o indirectament, a través de la pàgina web, excepte en els supòsits previstos a l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari consideri que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats ho haurà de posar en coneixement de LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP. Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP i els particulars i les entitats titulars de les pàgines a què donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP, amb les manifestacions , continguts o serveis facilitats a través d’elles. LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen a la seva pàgina web. LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre dany que no hi sigui directament imputable. LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP s’eximeix de responsabilitat quant a les galetes que tercers aliens poguessin instal·lar al disc dur de l’ordinador de l’usuari. 8.- Comunicacions Per a qualsevol comunicació que calgui efectuar hauran d’enviar un correu electrònic a info@centreipsi.com o enviar una comunicació escrita a LC Centre de Psicologia i Logopèdia SLP, Carrer Av. Isidre Martí, 08950, Barcelona. 9.- Jurisdicció i legislació aplicable Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que es puguin derivar es troben salvaguardats per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l’accés o la utilització d’aquest lloc web serà de competència dels tribunals de Barcelona.