Assoleix els teus objectius acadèmics i personals

Reeducacions psicopedagògiques

En SÀPIENS donem suport als processos d’aprenentatge de manera individual en infants, adolescents i joves que presentin alguna dificultat d’aprenentatge i/o alumnat desmotivat, amb falta d’hàbits, amb ritmes d’aprenentatge diferent de l’habitual, que se senten frustrats o tenen un baix rendiment acadèmic.

Les reeducacions psicopedagògiques tenen com a objectiu promoure el
desenvolupament d’habilitats cognitives, emocionals i socials que ajudin a aconseguir objectius acadèmics i personals. Dirigides a millorar la motivació i l’autoestima i reduir l’ansietat i estrès relacionats amb l’aprenentatge, així com el foment de l’autonomia i l’autoconfiança.

Adaptem estratègies i mètodes segons les característiques, capacitats i necessitats de cada persona

Intervenim en les següents àrees:

  • Trastorns específics de l’aprenentatge amb dificultats en la lectura, l’escriptura i/o les matemàtiques (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia).

  • Trastorn per dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH presentació predominant amb falta d’atenció, predominant hiperactiva/ impulsiva o presentació combinada).

  • Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

  • Altres dificultats d’aprenentatge derivades d’altres trastorns de base.

Dedicats a la teva qualitat de vida

Per què triar SÀPIENS?

Reconeixent i intervenint en les necessitats individuals d'aprenentatge i desenvolupament personal.

Comptem amb un equip de professionals altament capacitats i especialitzats amb experiència en el disseny i implementació d'intervencions efectives, ens guiem per l'evidència científica

Estem compromesos amb la contínua actualització de les nostres pràctiques, incorporant enfocaments innovadors i adaptant-nos a les necessitats personals i de l'entorn educatiu.

Oferim un espai acollidor i estimulant per a fomentar l’aprenentatge.

Texto

Texto

Un entorn que convida a la creativitat

El nostre Espai : Un Entorn Dissenyat per al Desenvolupament

Comptem amb un espai ampli i acollidor que ha estat dissenyat acuradament per proporcionar un entorn segur i estimulant. Creiem que l’entorn físic exerceix un paper clau en el desenvolupament infantil, i per això hem creat un lloc on els nens se sentin còmodes, segurs i motivats per explorar.

Mètode

1
Identificació

Identificació de les dificultats específiques amb les quals s'enfronta l'infant o adolescent en el seu procés d'aprenentatge, tant en l'àrea acadèmica, emocional, social i/o conductual.

2
Disseny d'un pla individualitzat d'intervenció

Sessions setmanals que poden variar segons el cas de 45 a 60 minuts.

3
Assessorament a la família

Administració de pautes i recomanacions personalitzades

4
Avaluació

Avaluar i ajustar resultats, establint objectius clars i mesurables, avaluant regularment el progrés i ajustant les nostres intervencions segons sigui necessari per a garantir resultats positius i sostenibles.

5
Coordinacions amb professionals

Comunicació contínua amb professionals rellevants per a contribuir a un suport integral i col·laboratiu, maximitzant el progrés de les nostres intervencions.